Hartelijk welkom op de website van Kiefte & Krooshof Infectiepreventie.

Wij zijn Simone Krooshof en Nicole Kiefte, deskundigen infectiepreventie vanuit onze eigen bedrijven. Beide hebben we ruime ervaring in ziekenhuizen, langdurige zorg en thuiszorg. Om een betere dienstverlening te kunnen bieden gaan wij een samenwerking aan. Deze samenwerking heeft de naam Kiefte & Krooshof infectiepreventie gekregen.

De dienstverlening van Kiefte & Krooshof bestaat uit de mogelijkheid om tijdelijke ondersteuning te bieden aan de afdeling infectiepreventie binnen ziekenhuizen of team IZB bij de GGD. Ook bieden wij de mogelijkheid om nieuwe deskundigen infectiepreventie op te leiden binnen uw organisatie. Voor de langdurige zorg en thuiszorg hebben wij unieke pakketten opgesteld die uw organisatie helpen bij het implementeren en borgen van infectiepreventie.

Uiteraard is maatwerk ook altijd mogelijk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Detachering

Heeft uw organisatie tijdelijk een deskundige infectiepreventie nodig? Kiefte & Krooshof biedt de mogelijkheid om deze ondersteuning te bieden. Wij hebben ervaring in academische, topklinische en perifere ziekenhuizen. Ook hebben we ervaring binnen de GGD.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Begeleiden van deskundigen infectiepreventie in opleiding

Wil uw organisatie een eigen deskundige infectiepreventie opleiden? Dan is er begeleiding nodig die de student alle facetten van het vak eigen leert maken. Kiefte & Krooshof bieden de mogelijkheid om deskundigen infectiepreventie in opleiding te begeleiden gedurende het opleidingstraject.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Infectiepreventie pakketten voor langdurige zorg en thuiszorg

Het implementeren en borgen van infectiepreventie zonder tekort te doen aan de huislijkheid of visie van de organisatie. Hoe doe je dat?

Met een infectiepreventie pakket van Kiefte & Krooshof!

Hieronder leest u wat de pakketten inhouden.


Infectiepreventie pakketten van Kiefte & Krooshof

Wij geloven dat infectiepreventie hoort bij welzijn en veilige zorg. Deze expertise moet beschikbaar zijn voor elke zorgorganisatie. Ons uitgangspunt is dat dit betaalbaar moet zijn. Daarom bieden wij verschillende pakketten aan. Deze pakketten helpen u op weg om infectiepreventie te implementeren en te borgen binnen uw organisatie en gaan tegelijkertijd uit van de kracht van uw eigen organisatie.

Het invullen van de Quickscan kan u een indicatie geven waar uw organisatie staat op het gebied van infectiepreventie en waar behoefte aan is. Met de uitkomsten van deze quickscan kunnen wij u adviseren hoe Kiefte & Krooshof kan ondersteunen. Naast onze pakketten blijft maatwerk altijd mogelijk.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met:

Nicole Kiefte 0623591872

Simone Krooshof 0649842233 

Of vul ons contactformulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Infectiepreventie voor iedereen


Elk pakket bevat een aantal basis items. De basis bestaat uit een complete set met protocollen en procedures, aangepast aan uw zorgsector.
U ontvangt 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. Jaarlijks organiseren opleidingen voor aandachtsvelders en een bijeenkomst waarin aandachtsvelders en beleids-/kwaliteitsmedewerkers worden bijgepraat en bijgeschoold.

Hieronder zijn de aanvullende items per pakket uitgewerkt.
Klik op lees meer om de hele inhoud te zien.

Thuiszorg pakket

In dit pakket is er specifiek aandacht voor het feit dat thuiszorgmedewerkers zelden samen werken. De opleiding van de aandachtsvelders geeft de basiskennis aan infectiepreventie en gaat daarnaast uitgebreid in op gedragsverandering in de thuiszorg. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst worden ervaringen besproken en nieuwe tools aangereikt om het team mee te nemen in hygiënisch werken, rekening houdend met het zelden samenwerken en het niet willen overkomen als politieagent. De protocollen en procedures zijn specifiek geschreven voor de thuiszorg. Tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen zorgen wij met onze inhoudelijke expertise dat de juiste afwegingen gemaakt worden in het infectiepreventiebeleid. We geven inhoudelijk advies en we geven richting aan het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid.

Lees meer..

Gehandicaptenzorg pakket

Op geen enkele woongroep is de zorgzwaarte hetzelfde. Ook hebben medewerkers vaak geen zorgachtergrond of zorgopleiding gevolgd. In de opleiding tot aandachtsvelders gaan we daar specifiek op in. We geven de basiskennis over hygiëne en infectiepreventie mee, gaan in op de doelgroep en welke afwegingen je kunt maken in hygiënisch werken, maar we gaan vooral in op gedragsverandering teweeg brengen in het eigen team.Ook de protocollen en procedures zijn aangepast aan de gehandicaptensector. Deze bevatten de minimale richtlijnen om hygiënisch te werken. Tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen zorgen wij met onze inhoudelijke expertise dat de juiste afwegingen gemaakt worden in het infectiepreventiebeleid. We geven inhoudelijk advies en we geven richting aan het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid.

Lees meer..

Intramurale ouderenzorg pakket

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. De zorgzwaarte wordt meer, het personeel wordt minder. Hoe zorg je er dan voor dat de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie niet verslapt? Dit is immers het zoveelste onderwerp waar organisaties aandacht voor moeten hebben. Tijdens onze aandachtsvelders opleiding en de bijeenkomsten gaan we daar op in. We geven handvaten en tools hoe aandachtsvelders snel en gemakkelijk onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen. Met onze expertise geven we tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen input over het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid. We helpen organisaties de juiste afwegingen te maken en risico’s op de juiste manier af te wegen.

Lees meer..


Onze partners

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk

Slingeland Ziekenhuis

Radboud UMC

GGD Noord Oost Gelderland

Zorgroep Noord West Veluwe

U-consultancy

Attent zorg en behandeling

Philedelhia

Zozijn

ABR zorgnetwerk GAIN

Nederrijn

Zorggroep Apeldoorn

Stichting Bethanië

ABR zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Vilans