Interview

“Ik ben niet die irritante collega die iedereen op de vingers tikt”

Laten we eerlijk zijn: infectiepreventie heeft geen sexy imago. Dat merkte ook Marloes Vissers toen ze zo’n anderhalf jaar geleden aan de slag ging als ambulant verpleegkundige bij Attent Zorg en Behandeling. Marloes: “Iedereen binnen het team was al aandachtsvelder, maar een aandachtsvelder infectiepreventie was er nog niet. Waarschijnlijk omdat het heersende idee toch is, dat je dan ‘die irritante collega moet zijn die iedereen op de vingers tikt’.” Gelukkig is Marloes dat – mede dankzij de adviezen van Simone Krooshof – niet geworden.

“Ondanks het niet zo sexy imago had ik er meteen wel oren naar om aandachtsvelder infectiepreventie te worden”, vertelt Marloes. “Ik ben van nature nieuwsgierig en houd van het doen van onderzoek. Twee eigenschappen die je als aandachtsvelder infectiepreventie goed kunt inzetten.”
Om in haar nieuwe rol goed beslagen ten ijs te komen, volgt Marloes de 2-daagse scholing voor aandachtsvelder infectiepreventie van Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie, GAIN. “Deze training werd gegeven door Simone. Zij is ook betrokken bij Attent Zorg en Behandeling als deskundige infectiepreventie.”

Handenalcohol bij cliënten thuis
Tijdens de training leert Marloes analytisch te kijken naar wat binnen de zorg voor hun oudere cliënten beter kan. “Met die bril op ben ik naar onze zorg gaan kijken en er vielen me twee dingen op die beter zouden kunnen. Ten eerste ontbrak geregeld de handenalcohol bij cliënten thuis, waardoor je als verpleegkundige je handen niet goed kon ontsmetten. Ten tweede signaleerde ik dat veel van de apparaten en hulpmiddelen die wij bij cliënten thuis gebruiken, niet vaak schoongemaakt worden. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de HB-meter, de bladderscan en verschillende pompen. Die spullen nemen we mee van cliënt naar cliënt, zonder dat ze gereinigd worden. Samen met Simone heb ik toen een plan van aanpak besproken om deze twee zaken te verbeteren.”

Niet in mijn eentje verantwoordelijk
“Dankzij Simones adviezen leerde ik vooral dat infectiepreventie teamwork is en ik steeds van het begin tot het einde mijn collega’s bij alle stappen moet betrekken. Door samen na te denken over hoe we de volgende stap gaan zetten en hoe we die nieuwe werkwijze onderdeel maken van de bestaande werkwijze, is infectiepreventie iets van iedereen geworden. Dat voorkomt ook meteen dat ik ‘die irritante collega ben die iedereen op de vingers tikt’.”

Soms een lange adem
Inmiddels staan bij alle cliënten thuis flacons handenalcohol en zijn er miniflesjes handenalcohol voorradig die elke collega kan meenemen. “Ook wat betreft het reinigen van de apparaten hebben we al mooie stappen gezet”, vervolgt Marloes haar verhaal. “Op dit moment inventariseer ik hoe vaak en door wie de pompen moeten worden schoongemaakt. Ja, soms vergen trajecten een lange adem én juist dan is het fijn als je zo’n gedegen deskundige als Simone achter de hand hebt, met wie je op elk moment even kunt sparren. Op zo’n moment weet Simone me altijd verder te helpen. Door een verrassende zienswijze of door me in contact te brengen met één van haar vele connecties, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zonder haar begeleiding zou ik veel sneller vastlopen.”

Interview

‘Goede infectiepreventie is meer dan het zetten van een groen vinkje’

Infectiepreventie is een cruciale pijler binnen de gezondheidszorg. Ook in verpleeghuizen, waar kwetsbare bewoners een verhoogd risico lopen op infecties. Wietse de Groot werkte als locatiemanager bij Zorggroep Noordwest-Veluwe; een organisatie met thuiszorgteams en verpleeghuizen in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Wietse: ‘Voor de pandemie was er eigenlijk alleen extra aandacht voor infectiepreventie tijdens een audit, maar verder was het een ondergeschoven kindje. En toen kwam COVID-19.’

‘VVT-instellingen moesten de deuren sluiten; ouderen hadden alleen contact met mensen als er een raam tussen zat. Wij waren met een crisisbeleidsteam 24/7 aan het werk. De pandemie opende onze ogen over hoe belangrijk goede bescherming is. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de medewerkers.’

Van stuurgroep naar commissie

‘We gingen van een stuurgroep naar een Commissie Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) met het doel om te adviseren en beleid te maken. De mensen die hier een rol in hadden, waren enorm gemotiveerd om met infectiepreventie aan de slag te gaan. We huurden Nicole Kiefte in als deskundige infectiepreventie om ons te helpen. De eerste stap was het maken van een scan om inzicht te krijgen. Nicole ging alle woonzorglocaties langs om te kijken in de huiskamers. Wat ze zag in de praktijk, nam ze mee naar de commissie en die bevindingen hebben we geordend tot een jaarplan.’

Draagvlak

‘Door verpleegkundigen te trainen en te betrekken bij de plannen, voelden zij zich meer verantwoordelijk. Nicoles manier van werken paste goed bij waar wij naartoe wilden. Ik merkte dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op gingen staan en dat draagvlak hadden we nodig om onze manier van werken te veranderen.’

Logisch nadenken

‘Met infectiepreventie ga je je snel bezighouden met details. Goede infectiepreventie is meer dan het zetten van een ‘groen vinkje’ en ac hoc-knelpunten oplossen. Waar ik trots op ben is dat we als HIP situaties samen op hoofdlijnen bekeken en constructief aanpakten. Vaak gaat het ook vooral om logisch nadenken en de juiste dingen durven te doen.’

Iets moois achterlaten

Wietse werkt sinds het voorjaar als leidinggevende op de OK in Isala Ziekenhuis. ‘Hoewel ik klaar was voor een nieuwe baan, vond ik het jammer om afscheid te nemen van de Zorggroep Noordwest-Veluwe. We hebben met het HIP iets heel moois neergezet in de organisatie en dat laat je dan achter. Voordat ik wegging heb ik het jaarplan 2023 aan het bestuur gepresenteerd en wat we met het HIP allemaal hebben bereikt. Een goed moment om het stokje daarna over te dragen.’

En op je nieuwe werkvloer, zie je al kansen voor infectiepreventie? ‘Natuurlijk, maar ik probeer me er nog niet meteen op te storten’, lacht Wietse. ‘Eerst even landen.’