Thuiszorg pakket


Infectiepreventie voor de thuiszorg op maat

In dit pakket is er specifiek aandacht voor het feit dat thuiszorgmedewerkers zelden samen werken. De opleiding van de aandachtsvelders geeft de basiskennis aan infectiepreventie en gaat daarnaast uitgebreid in op gedragsverandering in de thuiszorg. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst worden ervaringen besproken en nieuwe tools aangereikt om het team mee te nemen in hygiënisch werken, rekening houdend met het zelden samenwerken en het niet willen overkomen als politieagent. De protocollen en procedures zijn specifiek geschreven voor de thuiszorg.Tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen zorgen wij met onze inhoudelijke expertise dat de juiste afwegingen gemaakt worden in het infectiepreventiebeleid. We geven inhoudelijk advies en we geven richting aan het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid

Inhoud

 • Standaard set protocollen specifiek voor de thuiszorg
 • Standaard set procedures specifiek voor de thuiszorg
 • Nieuwsbrief 4 keer per jaar
 • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie binnen de organisatie
 • Jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor aandachtsvelders en beleids- en kwaliteitsmedewerkers
 • 8 consulturen per maand
 • Deskundige infectiepreventie neemt actief deel aan de infectiepreventiecommissie
 • 1 keer per jaar een audit door de deskundige infectiepreventie inclusief verslag en verbetervoorstel

Toelichting

Uw organisatie ontvangt een standaard set protocollen en procedures die u kunt implementeren binnen uw organisatie. Deze protocollen en procedures beschrijven de werkwijze in de thuiszorg. Via de nieuwsbrief wordt uw organisatie op de hoogte gehouden van nieuwe richtlijnen en wijzigingen in werkwijzen.

De set protocollen bestaat uit:

 • Handhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne
 • Basis hygiëne
 • Isolatie-indicatielijst
 • Isolatieprotocollen (inclusief signaleringskaarten)
 • Covid-19
 • MRSA
 • BRMO
 • Influenza-virus
 • Scabiës
 • Norovirus
 • Reiniging en desinfectie

De set procedures bestaat uit:

 • Uitbraakmanagement
 • Opstarten van een infectiecommissie
 • Reglement infectiecommissie
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden infectiecommissie

Kosten 

€ 1500,- excl BTW per maand.