Gehandicaptenzorg pakket


Infectiepreventie voor de gehandicaptensector op maat

Op geen enkele woongroep is de zorgzwaarte hetzelfde. Ook hebben medewerkers vaak geen zorgachtergrond of zorgopleiding gevolgd. In de opleiding tot aandachtsvelders gaan we daar specifiek op in. We geven de basiskennis over hygiëne en infectiepreventie mee, gaan in op de doelgroep en welke afwegingen je kunt maken in hygiënisch werken, maar we gaan vooral in op gedragsverandering teweeg brengen in het eigen team.Ook de protocollen en procedures zijn aangepast aan de gehandicaptensector. Deze bevatten de minimale richtlijnen om hygiënisch te werken. Tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen zorgen wij met onze inhoudelijke expertise dat de juiste afwegingen gemaakt worden in het infectiepreventiebeleid. We geven inhoudelijk advies en we geven richting aan het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid.

Inhoud

 • Standaard set protocollen specifiek voor de gehandicaptenzorg
 • Standaard set procedures specifiek voor de gehandicaptenzorg
 • Nieuwsbrief 4 keer per jaar
 • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie binnen de organisatie
 • Jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor aandachtsvelders infectiepreventie/beleids- en kwaliteitsmedewerker
 • 8 consulturen per maand
 • Deskundige infectiepreventie neemt actief deel aan de infectiepreventiecommissie
 • 1 keer per jaar een audit door de deskundige infectiepreventie inclusief verslag en verbetervoorstel

Toelichting

Uw organisatie ontvangt een standaard set protocollen en procedures die u kunt implementeren binnen uw organisatie. Deze protocollen en procedures beschrijven de werkwijze in de gehandicaptenzorg. Via de nieuwsbrief wordt uw organisatie op de hoogte gehouden van nieuwe richtlijnen en wijzigingen in werkwijzen.

De set protocollen bestaat uit:

 • Handhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne
 • Basis hygiëne
 • Isolatie-indicatielijst
 • Isolatieprotocollen (inclusief signaleringskaarten)
 • Covid-19
 • MRSA
 • BRMO
 • Influenza-virus
 • Scabiës
 • Norovirus
 • Reiniging en desinfectie

De set procedures bestaat uit:

 • Uitbraakmanagement
 • Opstarten van een infectiecommissie
 • Reglement infectiecommissie
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden infectiecommissie

Kosten 

€ 1500,- excl BTW per maand.