Intramurale ouderenzorg pakket


Infectiepreventie voor de ouderenzorgsector op maat

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. De zorgzwaarte wordt hoger, het personeel wordt minder. Hoe zorg je er dan voor dat de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie niet verslapt? Dit is immers het zoveelste onderwerp waar organisaties aandacht voor moeten hebben. Tijdens onze aandachtsvelders opleiding en de bijeenkomsten gaan we daar op in. We geven handvaten en tools hoe aandachtsvelders snel en gemakkelijk onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen. Met onze expertise geven we tijdens de infectiepreventie commissie vergaderingen input over het implementeren en borgen van het infectiepreventiebeleid. We helpen organisaties de juiste afwegingen te maken en risico’s op de juiste manier af te wegen, waarbij we oog houden voor de cliënten.

Inhoud

 • Standaard set protocollen specifiek voor de ouderenzorg
 • Standaard set procedures specifiek voor de ouderenzorg
 • Nieuwsbrief 4 keer per jaar
 • Opleiden van aandachtsvelders infectiepreventie binnen de organisatie
 • Jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor aandachtsvelders infectiepreventie/beleids- en kwaliteitsmedewerker
 • 8 consulturen per maand
 • Deskundige infectiepreventie neemt actief deel aan de infectiepreventiecommissie
 • 1 keer per jaar een audit door de deskundige infectiepreventie inclusief verslag en verbetervoorstel

Toelichting

Uw organisatie ontvangt een standaard set protocollen en procedures die u kunt implementeren binnen uw organisatie. Deze protocollen en procedures beschrijven de werkwijze in de thuiszorg. Via de nieuwsbrief wordt uw organisatie op de hoogte gehouden van nieuwe richtlijnen en wijzigingen in werkwijzen.

De set protocollen bestaat uit:

 • Handhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne
 • Basis hygiëne
 • Isolatie-indicatielijst
 • Isolatieprotocollen (inclusief signaleringskaarten)
 • Covid-19
 • MRSA
 • BRMO
 • Influenza-virus
 • Scabiës
 • Norovirus
 • Reiniging en desinfectie

De set procedures bestaat uit:

 • Uitbraakmanagement
 • Opstarten van een infectiecommissie
 • Reglement infectiecommissie
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden infectiecommissie

Kosten 

€ 1500,- excl BTW per maand.